Seksjonering

Seksjonering

Se åpen del av Tekna Samfunnsutviklerne sin årlige fagdag innen seksjonering,
som ble arrangert 20. mars.

Programmet for dagen

 • Leikny Gammelmo fra Tekna Samfunnsutviklerne ønsket velkommen og presenterte dagens program:
 • Hugo Torgersen fra Kartverket snakket om siste nytt om seksjonering og redegjorde for grunnleggende seksjoneringsprinsipper (etter ny lov)
 • Jørgen Stenseng fra Rambøll snakket om Nytt regelverk – utfordringer ved praktisering sett fra utbyggers ståsted (bla §17)
 • Sofie Søyland fra PBE Oslo kommune snakket om Nytt regelverk – utfordringer ved praktisering sett fra kommunens ståsted
 • Carl-Fredrik Hilland fra Kartverket snakket om Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka (ref MF §40)
 • Tilslutt svarte panelet på en rekke innsendte spørsmål

Presentasjonene:

Notater fra gruppearbeid fagdag seksjonering (PDF)

Les mer om seksjonering i Lekny Gammelmo sitt innlegg Seksjonering, å eie sammen men allikevel alene eller bli kjent med Tekna Samfunnsutviklerne (video).

Se hvilke andre nettverk og arrangementer Tekna tilbyr innen infrastruktur og samferdsel.

34 kommentarer til Seksjonering

 1. Andreas Øiseth sier:

  Veldig bra at slike samlinger sendes på nettet da tiden ikke strekker til og reiseveien kan være lang. Håper på flere slike sendinger!

  Mvh Andreas Øiseth, Røros kommune

  • Tekna Samfunnsutviklerne sier:

   Takk for hyggelig tilbakemelding!

   Bra at det funket på nettet også! Det kan muligens bli aktuelt med lignende møter fremover.

   Velkommen tilbake om det skulle passe!

 2. anne beldo sier:

  Når vil opptakene legges ut? Jeg fikk ikke sett de (sto at de var utilgjengelige)

 3. Gro B. Søvik sier:

  Vedrørende beregning av saksbehandlingstid. Skal tidsbruk for sending til tinglysing og utsending av matrikkelbrev tas med i de 12 ukene eller avsluttes saksbehandlingstiden etter vedtaket er fattet?

 4. Anita Skårer sier:

  Hei. Blir foredragene lagt ut i ettertid?

 5. Tom-Egil Thomassen sier:

  Flotte foredrag og fint at vi som ikke har anledning til å møte kan følge på nett. Flott om svar på innsendte spørsmål kan legges ut slik at det er mulig å ha dette i papirformat.

 6. Trond Helander sier:

  Hvor mye tid spares på kontorforretning vs møte i marka:
  – beregne koordinater: samme
  – varsle om forretning: samme
  – møte: samme
  – protokoll, matrikkel: samme
  Altså sparer merking / måling: 1 dag!

  • Tekna Samfunnsutviklerne sier:

   Synspunktet er notert. Fint om dere samler erfaringer med ny lov – kan kansje tas opp som tema på nye fagdager

 7. Per Anders Aure sier:

  Det virker for oss i Ålesund at man ikke skiller godt nok mellom det juridiske og det praktiske. Vi må jo forholde oss til loven selv om dette i noen tilfeller ikke er mest hensiktsmessig.

 8. Roger Monsen sier:

  Hei,
  Jeg har fått en søknad om oppløsning av et eierseksjonssameie i tre seksjoner. Hugo sier at det ikke skal gjøres vedtak etter esl av kommunen i slike tilfeller, men det skal matrikkelføres umiddelbart, lage melding om tinglysing og oversende Kartverket v/ Tinglysingen for kontroll. Hva når det foreligger eksklusivt uteareal på eiendommen? Må søker først rekvirere sammenslåing av eiendom etter Matrikkellova? Hva kommer først/sist?

  mvh Roger Monsen
  Midtre Gauldal kommune

 9. Leiv Bjarte Mjøs sier:

  Dersom grunneierne innretter seg med en mur som ikke er i samsvar med koordinatene og avtale seg mellom om at muren er grensen mellom dem, hva er da grensen som gjelder når seksjonen blir solgt?

 10. Per Anders Aure sier:

  Dersom det skal avholdes oppm.forr. i marken må da seksjoneringsvedtak være endelig , at klagefrist på tre uker er omme ?

 11. Torunn Sæther sier:

  Oppegård kommune følger. Veldig bra sending Garasje uten søknadsplikt. Må denne være oppført for å kunne inngå som tilleggsareal bygning?

 12. Tore Handeland sier:

  Til siste foredragsholder.

  Det er feil å bruke merke kode umerket da kontorforretninger benyttes og koordinater er grunnlaget.
  Koordinatene bestemmer hvor utearealene er.
  Og settes ut da planneringen er ferdig og det er bart.

 13. Tone Tybring sier:

  Byggetiltak som ikke er søknadspliktige – må de være ferdig ombygd før man kan søke seksjonering?

 14. Are Hvalbye sier:

  Spørsmål til foredragsholder(e):

  Er matrikulering (oppretting av ny grunneiendom) en forutsetning ved seksjonering (f.eks. av et villasameie under opprettelse) med de kommunale gebyrene dette medfører?

  Utløser arealoverføring dokumentavgift i de tilfeller hvor det overføres mellom samme hjemmelshaver? Er det evt. ligningsverdi som er utgangspunkt for avgiften?

  På forhånd takk.

 15. Per Anders Aure sier:

  Ålesund kommune oppfatter at 3 ukers klagefrist er en del av fristen på 12 uker jf.side 23 under §14 i veileder til eierseksjonslovens offentligrettslige regler. Dette stemmer ikke overens med det som Jørgen Stenseng tilkjennegav om at 3 uker kommer som tillegg til de 12 uker som loven har satt.

  Hva er riktig i dette tilfellet?

 16. Robert Bjørnstad sier:

  Sendingen stanset i Enebakk. Er det problemer med løsningen?

 17. Tone Tybring sier:

  Vi følger med fra Ski kommune.

  • Per Ove Røkke sier:

   Flott – er lyd og bilde Ok?

   hilsen Komiteen

   • Tone Tybring sier:

    Det var litt svak lyd på Sofie Søyland fra PBE Oslo kommune, ellers veldig bra.
    Det eneste var at den minste skriften ikke var mulig å lese på foilene. Takk for et bra web seminar!

 18. Ingunn Lysø sier:

  Legges opptaket ut for mulig å kunne se det senere?

 19. Eli Samuelsen sier:

  følger på web

Kommenter