Samferdsel – reloaded

Samferdsel – reloaded

Hvordan møter vi fremtidens transportbehov smartere?

Samferdselsministeren utlyste en mobilitetskonkurranse med 100 millioner i premiepotten for å fremme innovative og grønne mobilitetstjenester. Teknologien er her, men hva som skal til for at innovative løsninger blir en del av vår transporthverdag?

RUTER, Oslo kommune Bymiljøetaten og Statens vegvesen har dannet et felles mobilitetsprosjekt som fremmer samarbeid og gode mobilitetsløsninger på tvers av ansvarsområder.
Hvordan forbereder offentlige og private aktører seg til å ta i bruk ny teknologi? Hva som skal til for å gå fra innovative løsninger til praktisk anvendelse?
NVTF gir en oppdatering på hvordan private og offentlige aktører baner vei for nye mobilitetsløsninger og erfaring fra ferske pilotprosjekter.

Torsdag 26. april kan du delta på fagmøte og få med deg følgende innledere:

  • Tine Marthinus, Prosjektleder Smartere Transport i Osloregionen, Statens vegvesen Region øst
  • Claes Kanold, Leder mobilitetstjenester, RUTER
  • Hallvard Bratberg, direktør privatmarkedet, USBL
  • Paal Aamaas, prosjektleder Kapasitetsløftet autonomi, Høgskolen i Sørøst-Norge

Kan du ikke være tilstede? (til påmelding)
Se fagmøtet direkte på nettet torsdag 26. april kl. 17(-19):

Fagmøtet arrangeres av NVTF Østlandet i samarbeid med PF Samferdsel og Tekna Oslo.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Kommenter