Blockchain i godstransport

Blockchain i godstransport

ITS Norge holder frokostmøte om «blockchain» onsdag 23. mai.
Blokkjede-teknologien brer om seg og kan brukes langt ut over bitcoins og pengetransaksjoner, blant annet innen godstransport.

Trenger godstransporten å effektiviseres?
Og kan eventuelt blokkjede-teknologien være et verktøy for å få til dette?

Kom og hør om hvordan man ser for seg fremtidens verifisering- og betalingsformer innen godstransport.

Meld deg på og delta
– eller følg sendingen på nettet 23. mai kl. 9.00-10.30:

Hva er blockchain?
Blockchain, eller blokkjede på norsk, er den underliggende teknologien/regelverket til transaksjoner med bitcoins og er kort fortalt en distribuert database der alle nodene i nettverket innehar den samme informasjonen til enhver tid. Disse må være enige om transaksjoner.

Se denne fine lille filmen som forklarer blockchain godt:

Se opptak fra flere aktuelle arrangementer innen området infrastruktur og samferdsel.

Kommenter