AI og mobilitet

Se innspillsmøte til regjeringens AI-strategi innen mobilitet. ITS Norge inviterte KMD 27. august. Les mer