Fremtidens skip og fortøyningssystemer

Fremtidens skip og fortøyningssystemer

Marinteknisk Selskap og Havneteknisk Gruppe, to faggrupper i Tekna Oslo, inviterer til temamøte om fremtidens skip og fortøyningssystemer 24.oktober kl. 18 (-19.30).

Kan du ikke være tilstede? Du kan følge foredragene direkte på nettet:

80 % av maritime ulykker skyldes i dag menneskelige svikt, så det er ikke tvil om at fremtidens skip blir autonome/selvkjørende. Men dette krever nye regelverk og internasjonale standarder.
portrett Øystein EngelhardtsenAutonome og fjernstyrte skip
Senior Researcher Øystein Engelhardtsen kommer fra DNV GL Maritime. Han vil fortelle om deres prosjekter og deres arbeid med standarder og regler som skal sikre ytelse, kvalitet og sikkerhet innenfor området fremtidens autonome og fjernstyrte skip.

portrett Sofus Gedde-DahlFremtidens fortøyningssystemer
Global System Specialist E-ferries Sofus Gedde-Dahl fra Cavotec Gruop vil videre fortelle om fremtidens fortøyningssystemer, om automatiserte vakuumbaserte fortøyninger for ferger og større bulkskip. Hva betyr det for bruker og eier av infrastruktur?

Etter de to foredragene er det satt av litt tid til diskusjon og spørsmål.
Du kan sende inn spørmål i kommentarfeltet under dersom du følger sendingen.

Infrastruktur og samferdsel favner bredt. Se hva annet Tekna kan tilby innen fagområdet.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kommenter